16 grudnia 2022

„Zwiastuję wam radość wielką…                          Ołtarzew, grudzień 2022

Narodził się wam Zbawiciel…”

Łk 2, 10-11

Kochani członkowie i współpracownicy

Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

Z radością dziękujemy Panu Jezusowi za to, że jako Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy  mogli stać się dziećmi Bożymi. Dziękujemy Mu za to, że kocha nas i ciągle przychodzi do nas w Sakramentach Świętych i przemawia do nas w Ewangelii. Jeśli otwieramy się na dary Jego miłości, napełnia nasze serca Bożą radością i pokojem.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, Kochani, aby Wasza przyjaźń      z Panem Jezusem umacniała się i była źródłem  Waszej radości i szczęścia teraz,         a potem w życiu wiecznym. Niech miłość Chrystusa opromienia Wasze codzienne życie.

Od 50 lat przeżywam Święta Bożego Narodzenia w Ołtarzewie. Na początku września 1972 roku przełożeni skierowali mnie do pracy w duszpasterstwie współpracowników  naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Oltarzewie.    Już 50 lat w mojej posłudze duszpasterskiej  dziękuję Bogu za pallotyńskich współpracowników i pomagam im stawać się członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pomagam im realizować powołanie do apostolstwa w duchu nauki Kościoła o apostolstwie świeckich i w duchu ideałów św. Wincentego Pallottiego, który pragnął, aby każdy katolik był apostołem i żeby katolicy, duchowni i świeccy, jednoczyli swoje wysiłki i współpracowali ze sobą.

Zgodnie z pragnieniem św. Wincentego Pallttiego, nasze rekolekcje i dni skupienia przeżywamy w duchu wspólnoty uczniów Chrystusa, którzy po Jego Wniebowstąpieniu, trwali jednomyślnie na modlitwie w Wieczerniku Jerozolimskim, razem z Maryją, Matką Jezusa, która jako Królowa Apostołów jest naszą patronką.

W 1983 roku zaprosiłem współpracowników do wspólnot Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ukierunkowanych na różne dziedziny apostolstwa. Zgłosiło się ponad 3000 osób.  Powstało około 100 wspólnot lokalnych, w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Animatorzy tych wspólnot, przynajmniej raz w miesiącu organizują spotkania modlitewno – formacyjne, aby w duchu wspólnoty wieczernikowej, ich członkowie byli coraz bardziej zjednoczeni z Chrystusem, zjednoczeni miłością, zjednoczeni modlitwą, zjednoczeni z Maryją Królową Apostołów, zjednoczeni w Duchu Świętym i zjednoczeni w apostolstwie.

Dziękuję Bogu za Was Kochani, którzy włączyliście się do tych wspólnot              i trwacie w nich już ponad 30  lat.  Dziękuję za wszelkie dobro, które dokonuje się przez Wasze zaangażowanie apostolskie. Tylko Bóg najlepiej wie o wszystkim, co czynicie dla nieskończonej chwały Bożej, dla pogłębienia i umocnienia wiary i miłości.

Dziękuję Wam serdecznie za współpracę, dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości      i szczerej miłości. Równocześnie przepraszam za wszystkie braki i niewłaściwości   w mojej posłudze Wam.

Wielu wspaniałych członków tych wspólnot zakończyło już swoje ziemskie życie i odeszło do wieczności. Modlimy się za nich, aby Bóg wynagrodził im zaangażowanie w ZAK, wiecznym szczęściem w  niebie. Zostało jeszcze około 60 wspólnot.

Kochani wielu z nas może chciałoby powiedzieć: „Jużem dość pracował”, ale nie poddajemy się słabościom i chorobom. Ja 4 grudnia zacząłem 80 rok życia, ale wystarcza mi jeszcze sił do kapłańskiej posługi Wam. Jednak coraz trudniej jest mi pokonywać samochodem dalekie trasy, z powodu defektów kręgosłupa.

Pomimo wszystko pragnę nadal razem z Wami przeżywać rekolekcje i dni skupienia, dopóki ktoś mnie nie zastąpi.

Dotychczas na 2023 rok ustaliłem następujące miejsca i terminy rekolekcji:

24-26 marca – rekolekcje rejonowe w Wadowicach

14-16 kwietnia – rekolekcje rejonowe w Laskowicach Pomorskich

12-14 maja – rekolekcje rejonowe w Skrzatuszu

11- 21 czerwca – rekolekcje dla animatorów i członków wspólnot ZAK w Mrzeżynie

24-29 lipca – rekolekcje pielgrzymkowe w Gdańsku

15-17 września – Kongres Krajowy ZAK w Łomży

13-15 października – rekolekcje rejonowe w Lasowicach Pomorskich

2-3 grudnia – rekolekcje rejonowe w Gietrzwałdzie

 

Terminy rekolekcji w innych miejscach jeszcze ustalam. Podam je w następnym liście. Dni skupienia dla wspólnot będę ustalał z zainteresowanymi wspólnotami.

Kochani, proszę Was  o modlitwę w realizacji naszych planów zgodnie z wolą Bożą.

Niech nasza Patronka Królowa Apostołów ma nas w swojej matczynej opiece, a św. Wincenty Pallotti i błogosławieni męczennicy pallotyńscy oraz bł. Elżbieta Sanna, niech wspierają nas wstawiennictwem u Boga.

Ks. Stanisław Rudziński SAC