6 grudnia 2023

KOCHANI BRACIA I SIOSTRY NA PALLOTYŃSKIEJ DRODZE

Podczas naszych spotkań na  Krajowym  Kongresie ZAK w Łomży i sympozjum Instytutu Pallottiego w Konstancinie uświadomiliśmy sobie, że Kościół jest wspólną drogą. Na tej synodalnej drodze Kościoła są różne wspólnoty, a wśród nich również pallotyńska rodzina, jednocząca wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Jestem z Wami na tej pallotyńskiej drodze już 60 lat,  a od 50 lat razem ze świeckimi współpracownikami i członkami ZAK. Od 1983 roku metodą synodalną zaczęliśmy tworzyć wspólnoty ZAK ukierunkowane na różne dziedziny apostolstwa. Powstało ich około 100. Niektóre umarły już śmiercią naturalną i po 40 latach zostało jeszcze 60 wspólnot ZAK Królowej Apostołów. Ponad 200 członków tych wspólnot odeszło już do wieczności. Jednoczymy się z nimi przez modlitwę. Prosimy Boga o wieczne szczęście dla nich w niebie i liczymy na ich wstawiennictwo u Boga. Trwamy na modlitwie w jedności z naszą Patronką Królową Apostołów w naszych wspólnotach lokalnych oraz rekolekcjach rejonowych i dniach skupienia, które przeżywamy w duchu synodalnym.

W dniach 2 i 3 grudnia br, dla wspólnot ZAK z Olsztyna i Brodnicy, Wieczernikiem było sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, gdzie rozpoczęliśmy Adwent. Dziękowaliśmy Niepokalanej Matce nie tylko za Jej obecność w gietrzwałdzkim Wieczerniku, ale przede wszystkim za Jej udział w zbawczym dziele Chrystusa; za to, że z wiarą i miłością przyjęła Chrystusa i dała go nam. Zgodnie z Jej życzeniem wypowiedzianym podczas objawień w 1877 roku odmawialiśmy Różaniec przed  pięknym obrazem. Przypomnieliśmy sobie słowa Maryi wypowiedziane do dzieci w Gietrzwałdzie w 1877 roku. „Jestem Najświętszą Maryją Panną, Niepokalanie Poczętą. Odmawiajcie codziennie Różaniec i czyńcie pokutę. Nie smućcie się, ja zawsze będę z wami„.  Słowa te mają głeboki związek z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jak również z pokutnym aspektem Adwentu. Cieszymy się też, że Maryja jest z nami, że kocha nas i jest Pocieszycielką strapionych w różnych trudnościach.  Idziemy razem z Maryją adwentową drogą Kościoła  do uroczystego świętowania Narodzin Chrystusa.

 

ks. Stanisław Rudziński SAC