Fundacja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

KRS 0001066384
REGON 526970719
NIP 1133115671

 


 

Cel Fundacji

Fundacja jest narzędziem wspierającym pracę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Używa tego samego logotypu co całe Zjednoczenie.

Jej głównym celem jest budzenie świadomości wszystkich członków Kościoła, w tym szczególnie świeckich, ich apostolskiego powołania i współodpowiedzialności za dzieło zbawienia przez promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, pedagogicznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

Statut Fundacji Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 


 

Zarząd Fundacji