Kadencja: 06.2024 – 06.2027

Skład KRK:

 1. Michał Grzeca – Przewodniczący oraz członek GRK ZAK
 2. Aneta Joanna Zawalisz – Wiceprzewodnicząca
 3. s. Monika Jagiełło (Prowincja NMP Królowej) – Sekretarz
 4. br. Rafał Zajdowicz (Prowincja Zwiastowania Pańskiego) – Ekonom
 5. Jolanta Witkowska (wspólnota Wola) – Stały Członek Sekretariatu
 6. s. Iwona Nadziejko (Przełożona Prowincji NMP Królowej)
 7. ks. Waldemar Pawlik (przełożony Prowincji Chrystusa Króla)
 8. ks. Zdzisław Szmeichel (przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego)
 9. Adam Okurowski (wspólnota Otwock)
 10. Elżbieta Orska (wspólnota Baranka Bożego)
 11. ks. Jacek Smyk (Prowincja Chrystusa Króla)
 12. Józef Vali
 13. Małgorzata Świerblewska
 14. Marta Staszewska (wspólnota Ecclesia)

 


 

Rada składa się z duchownych i wiernych świeckich będących formalnymi członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

KRK ZAK w Polsce reprezentuje Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i pełni swoje zadania statutowe na obszarze kompetencji Konferencji Episkopatu Polski.

KRK ZAK wytrwale i usilnie stara się realizować i koordynować zasadnicze cele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, zgodnie z inspiracją i wolą Założyciela – św. Wincentego Pallottiego, kierując się przepisami Statutu Generalnego ZAK. Każdy jej członek zobowiązuje się do współpracy przy pomocy wszystkich swoich sił i zdolności duchowych, jakie posiada.

 


📜 Statut Generalny ZAK