Najmilsi,

ogłaszamy, że jest możliwość przekazania 1,5%  podatku 💌 na cele apostolskie Fundacji ZAK! 🙂

Jak to zrobić?

Wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać KRS Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl (0000309499), natomiast w polu oznaczonym jako cel szczegółowy wpisać ZAK. I gotowe!

W jaki sposób 1,5% trafi do Fundacji ZAK?

Urząd Skarbowy przekaże ten 1,5% Pallotyńskiej Fundacji wraz ze sprawozdaniem, ile pieniędzy wpłynęło na wskazany w PIT-ach cel szczegółowy. Na tej podstawie Fundacja przekaże Fundacji ZAK środki, które wskazano jako przeznaczone dla nas, dlatego tak ważne jest wpisanie w celu szczegółowym: ZAK.

Przypomnijmy: każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących. W ten sposób mamy wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają nasze pieniądze.

Do kiedy?

Na rozliczenie PIT i przekazanie swojego 1,5% mamy czas do 30 kwietnia. Korzystając z możliwości, jaką daje nam Fundacja Salvatti, nie zapomnijcie wpisać celu szczegółowego: ZAK.

 

Powodzenia przy rozliczaniu! 🙂