Budować jedność i celebrować różnorodność.

Rekolekcje ze św. Wincentym Pallottim na zakończenie Oktawy Epifanii.

Kiedy: 12-14 stycznia 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Dawid Piwowarski SAC
Zapisy: do 07.01.2024, misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 320 zł


Wędrujące Klasztory, cz. 2.

Rekolekcje inspirowane pismami Alicji Lenczewskiej.

Kiedy: 9-11 lutego 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Mariusz Marszałek SAC
Zapisy: do 01.02.2024; misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 320 zł


Rekolekcje Camino Misericordia. Fundament.

Pięciostopniowe rekolekcje „Camino Misericordia” opracowane na podstawie Słowa Bożego oraz pism bł. ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej stanowią propozycję dla tych, którzy chcą odkryć głębię przesłania o Bożym Miłosierdzia. Całość rekolekcji obejmuje następujące etapy: (1) prawdziwy obraz Boga; (2) akceptacja siebie; (3) przebaczenie drogą do naśladowania Bożego Miłosierdzia; (4) postawa ufności drogą do zjednoczenia z Bogiem; (5) dar z samego siebie jako realizacja wezwania do naśladowania Jezusa Miłosiernego. Cykl poprzedzony jest 3-dniowym fundamentem pozwalającym zapoznać się z najważniejszymi elementami duchowości Bożego Miłosierdzia, formami modlitwy Słowem Bożym oraz istotą rozmów indywidualnych z osobą towarzyszącą.

Kiedy: 8-10 marca 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Mariusz Marszałek SAC
Zapisy: misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 320 zł


Pallotyńskie czuwanie maturzystów.

Pallotyńskie czuwanie maturzystów.

Kiedy: 23-24 marca 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Krzysztof Freitag SAC, ks. Krzysztof Przywara SAC
Zapisy: kontakt@powolania.pl; +48 516 368 837
Koszt: uczestnictwo bezpłatne


Sympozjum Bożego Miłosierdzia.

Temat: “Historia i teologia obrazu Jezusa Miłosiernego”

Kiedy: 5-6 kwietnia 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Krzysztof Freitag SAC, ks. Krzysztof Przywara SAC
Zapisy: do 01.04.2024; misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 170 zł


Potrzeby i wartości w życiu św. Wincentego Pallottiego.

Propozycja rekolekcji dla szukających inspiracji, aby żyć wartościami w życiu codziennym.

Kiedy: 19-21 kwietnia 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Dawid Piwowarski SAC
Zapisy: do 15.04.2024; misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 320 zł


Sympozjum Instytutu Pallottiego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Pallottiego.

Kiedy: 20-21 kwietnia 2024
Gdzie: KONSTANCIN JEZIORNA, ul. Leśna 15/17
Zapisy: konstancin@cam.pallotyni.pl, +48 732 732 171, +48 22 756 35 90
Koszt: 120 zł


II Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni.

Spotkanie członków bractw i fraterni organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP, abp. Adriana Galbasa SAC.

Kiedy: 27-28 kwietnia 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Zapisy: 20.04.2023 r. misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 250 zł


Rekolekcje Lectio Divina

Rekolekcje w ciszy i z indywidualnym prowadzeniem oparte na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym.

Kiedy: 28 kwietnia – 6 maja 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Dawid Piwowarski SAC
Zapisy: 20.04.2023 r. misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 870 zł


ABC chrześcijaństwa, czyli o sprawach, które łatwo umykają.

Tematem rekolekcji są uczynki miłosierdzia w praktyce.

Kiedy: 20-23 maja 2024
Gdzie: JEZIORNA OSADA, Gnojewo 11, 82-213
Prowadzenie: ks. Dawid Piwowarski SAC
Zapisy: do 15.05.2024 r.; sekretariat.krkzak@gmail.com, +48 452 298 952
Koszt: 470 zł


Rekolekcje Camino Misericordia. Fundament.

Pięciostopniowe rekolekcje „Camino Misericordia” opracowane na podstawie Słowa Bożego oraz pism bł. ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej stanowią propozycję dla tych, którzy chcą odkryć głębię przesłania o Bożym Miłosierdzia. Całość rekolekcji obejmuje następujące etapy: (1) prawdziwy obraz Boga; (2) akceptacja siebie; (3) przebaczenie drogą do naśladowania Bożego Miłosierdzia; (4) postawa ufności drogą do zjednoczenia z Bogiem; (5) dar z samego siebie jako realizacja wezwania do naśladowania Jezusa Miłosiernego. Cykl poprzedzony jest 3-dniowym fundamentem pozwalającym zapoznać się z najważniejszymi elementami duchowości Bożego Miłosierdzia, formami modlitwy Słowem Bożym oraz istotą rozmów indywidualnych z osobą towarzyszącą.

Kiedy: 28-30 czerwca 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Mariusz Marszałek SAC
Zapisy: misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 320 zł


Szkoła Pisania Ikon.

Zajęcia prowadzone są w systemie dwuletnim z możliwością przedłużenia do trzech lat. Spotkania odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu (8 zjazdów w roku). W lipcu
przewidziany jest 12-dniowy zjazd połączony z rekolekcjami.

Więcej informacji: e-mail: pracownia@lespace.pl; tel.: +48 508 422 320.
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49


Rekolekcje Camino Misericordia. I tydzień.

Pięciostopniowe rekolekcje „Camino Misericordia” opracowane na podstawie Słowa Bożego oraz pism bł. ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej stanowią propozycję dla tych, którzy chcą odkryć głębię przesłania o Bożym Miłosierdzia. Całość rekolekcji obejmuje następujące etapy: (1) prawdziwy obraz Boga; (2) akceptacja siebie; (3) przebaczenie drogą do naśladowania Bożego Miłosierdzia; (4) postawa ufności drogą do zjednoczenia z Bogiem; (5) dar z samego siebie jako realizacja wezwania do naśladowania Jezusa Miłosiernego. Cykl poprzedzony jest 3-dniowym fundamentem pozwalającym zapoznać się z najważniejszymi elementami duchowości Bożego Miłosierdzia, formami modlitwy Słowem Bożym oraz istotą rozmów indywidualnych z osobą towarzyszącą.

Kiedy: 29 lipca – 4 sierpnia 2024
Gdzie: CZĘSTOCHOWA, DOLINA MIŁOSIERDZIA, ul. Kordeckiego 49
Prowadzenie: ks. Mariusz Marszałek SAC
Zapisy: misericordia.sac@gmail.com; + 48 660 364 052
Koszt: 870 zł


Rekolekcje dla ZAK-u.

Rekolekcje dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Kiedy: 6-8 września 2024
Gdzie: JEZIORNA OSADA, Gnojewo 11, 82-213
Prowadzenie: ks. Dawid Piwowarski SAC
Zapisy: do 01.09.2024 r.; sekretariat.krkzak@gmail.com, +48 452 298 952
Koszt: 320 zł

 Jeśli organizujesz rekolekcje/wydarzenie i chcesz zaprosić na nie wszystkich Członków i Przyjaciół Zjednoczenia, napisz do nas koniecznie! Z radością wrzucimy informacje o tym na tę stronę 🙂

O wszystkich wydarzeniach informacji udziela Sekretariat Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: kontakt.

 STATUT GENERALNY ZJEDNOCZENIA

***

23. Członkowie Zjednoczenia, aby trwać w komunii z Bogiem i między sobą oraz pogłębiać ją, za przykładem św. Wincentego Pallottiego:

a) studiują, rozważają i dzielą się Pismem św. jako źródłem natchnienia dla własnego życia
b) umieszczają celebrację Eucharystii w centrum swojego życia
c) pielęgnują modlitwę osobistą i wspólnotową
d) dzielą się wzajemnie doświadczeniami życia i wiary
e) przeżywają pojednanie jako drogę ciągłego nawracania się

***

41. Życie i apostolstwo Zjednoczenia nakłada na wszystkich członków obowiązek rzetelnej formacji wstępnej oraz permanentnej, aby mogli oni włączyć się w misję Chrystusa w Kościele i w świecie.
Formacja winna być priorytetem, gdyż domaga się tego misja Zjednoczenia (por. art. 12-16) oraz przygotowanie członków do współpracy z Bogiem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

***

42. Każdy członek jest odpowiedzialny za formację osobistą (por. art. 48a), aby mógł żyć pełnią swego powołania w Zjednoczeniu oraz jak najlepiej służyć Kościołowi i ludziom. Winien korzystać z z pomocnych temu środków zarówno w Zjednoczeniu, jak też poza nim.

***

48. Zasadniczo obowiązki członków są równocześnie ich prawami i jednocześnie obowiązkami i prawami samego Zjednoczenia. Należy do nich przede wszystkim zobowiązanie każdego członka do:

a) troski o rozwój własnych umiejętności ludzkich, duchowych i zawodowych, aby odpowiedzieć w Zjednoczeniu na wyzwania apostolskie Kościoła (por. art. 42).