Sekretariat Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt.225
03-802 Warszawa
tel: 22 818 27 15
email: sekretariat.krkzak@gmail.com

Przewodniczący KRKZAK  Michał Grzeca
+48 512 798 913
email: michal.grzeca@gmail.com