🍃🌺🍃

W 1833 roku 😇 Wincenty Pallotti napisał ✍️ „Miesiąc Maj dla Wiernych”. Niecałe 200 lat później pewna ZAK-owa zaangażowana grupa świeckich, sióstr oraz księży postanowiła zaprezentować światu uwspółcześnioną wersję fragmentów tego dzieła 📜, okraszoną formacyjnym komentarzem.

Na poszczególne dni „Miesiąca Maja dla Wiernych” 🌷 św. Wincentego Pallottiego z rozważaniami 💡 księdza arcybiskupa Adriana Galbasa SAC zapraszamy pod linkiem:

👉 MAJ DZIEŃ 1

🍃🌺🍃

Św. Wincenty Pallotti (1795-185) – włoski kapłan, Apostoł Rzymu, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, autor „Miesiąca Maja”, czyli Maryjnych rozważań majowych, które zostały skierowane do 3 grup odbiorców jako osobne dzieła: „Miesiąc maj dla kapłanów”, „Miesiąc maj dla osób zakonnych” oraz „Miesiąc maj dla wiernych”. Wszystkie powstały w 1833 r. Zamieszczone nagrania prezentują wybrane fragmenty tekstu dedykowanego osobom świeckim („Miesiąc maj dla wiernych”). Dzieło zostało pomyślane jako praktyczne rady, słowa troski i napomnienia Maryi skierowane do wiernych na ich drodze do Nieba. Mają one ożywiać wiarę i pobudzać gorliwość w pielęgnowaniu talentów i cnót, a szczególnie rozpalać ducha miłości Boga i bliźniego.

Za życia św. Wincentego Pallottiego dzieła majowe doczekały się kilku wydań (bez podawania nazwiska autora). Ponadto ówczesny Zakład drukarski G. A. Bertinelli przy Via Sistina nr 46 wydał „Miesiąc Maj dla wiernych” w 1852 r.

🍃🌺🍃