Głównym celem Fundacji jest budzenie świadomości wszystkich członków Kościoła, w tym szczególnie świeckich ich apostolskiego powołania i współodpowiedzialności za dzieło zbawienia przez promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, pedagogicznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

Fundacja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Numery kont:

PLN 42 1600 1462 1732 9315 9000 0001 (BNP PARIBAS)
EUR 58 1600 1462 1732 9315 9000 0004 (BNP PARIBAS)
USD 31 1600 14621 732 9315 9000 0005 (BNP PARIBAS)

SWIFT PPABPLPKXXX
Tytułem: Darowizna