WESPRZYJ

Fundacja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Nr konta: 15 1600 1462 1732 9315 9000 0002 (BNP PARIBAS)
Tytułem: Darowizna

 


 

Nadal wspieramy chrześcijan z Ukrainy, którzy doświadczyli okrucieństwa wojny. Nasza pomoc dotyczy przekazywania konkretnych rzeczy w postaci artykułów pierwszej potrzeby tj, artykuły spożywcze, ubrania, leki.

Wspieramy inicjatywę pomocy młodzieży z Żytomierza, by poprzez wspólne spotkania w domu Sióstr Pallotynek mogli wzrastać i rozwijać się według wartości chrześcijańskich. Jednocześnie pomagamy chrześcijanom z Gródka Jagiellońskiego systematycznie uczestniczyć w sympozjach organizowanych przez Instytut Pallottiego. Naszą troską jest także działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy w Polsce mogą odpocząć od stresu oraz poczucia zagrożenia jakie wywołuje wojna.

Chcemy, aby oba narody poznawały swoją kulturę, zwyczaje oraz by mogli wzrastać we wzajemnym poszanowaniu. Jako Międzynarodowe Stowarzyszenie na prawie papieskim – ZAK, mamy naszych członków, również na Ukrainie. Naszą działalność rozumiemy szeroko i chcemy nią obejmować wszystkich potrzebujących.