Aktualności

👉 Homilia Kongresowa (3.07) Rozpal w naszych sercach zobowiązanie do bycia niestrudzonymi misjonarzami, uczniami Jezusa Chrystusa

👉 Homilia Kongresowa (26.06) ZAK – nowe perspektywy, nowy horyzont. „Wy jesteście świadkami tych rzeczy”

👉 Polska pieśń kongresowa

👉 Homilia Kongresowa (19.06) Z Chrystusem, naszą nadzieją, wyruszamy ponownie razem z radością i odnowioną nadzieją.

👉 Transmisja przez Pallotti.FM

👉 Hymn kongresowy

👉 Kraje uczestniczące w KG

👉 Polska delegacja na KG

👉 Międzynarodowy zespół organizacyjny 

👉 Zapowiedź Kongresu

 


Informacje

Kiedy: 25-31 lipca 2024

Gdzie: Rzym

List zwołujący to wydarzenie

„Mamy głęboką nadzieję, że to znaczące wydarzenie w życiu Zjednoczenia stanie się źródłem odnowy i ożywienia naszej miłości oraz pasji do Założyciela i jego charyzmatu, będącego zawsze w służbie i misji Kościoła. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy nasi członkowie, współpracownicy i wspólnoty duchowo i apostolsko przygotowali się do Kongresu. Uprzejmie prosimy o odmówienie oficjalnej Modlitwy o Boży przebieg Kongresu, którą wyślemy do Was osobiście i do Waszych wspólnot.”

 


Temat przewodni

Temat IV Kongresu Generalnego brzmi:

„Z Chrystusem, naszą nadzieją, wyruszmy razem z odnowioną radością i ufnością”. „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24:48).

 

Słowem Bożym inspirującym i ukierunkowującym nasze przygotowania do Kongresu Generalnego stało się doświadczenie dwóch uczniów z Emaus, opisane w Ewangelii Łukasza (por. 24, 13-35):

Uczniowie z Emaus

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 


Modlitwa

 


Pliki do pobrania

  1. list zwołujący to wydarzenie
  2. modlitwa
  3. program w języku angielskim
  4. program w języku włoskim

 


 


CZY WIECIE, ŻE…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.D.N.