2 maja 2024

Drodzy ZAKowicze!

Pamiętacie mam nadzieję, że IV Kongres Generalny zbliża się wielkimi krokami. Członkowie Sekretariatu Generalnego już jakiś czas temu rozdzielił miejsca kongresowe dla poszczególnych krajów. Mamy 22 Krajowe Rady na świecie i każda z nich powinna mieć szansę zgłosić swoich delegatów. To nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza że apetyty są zwykle większe niż możliwości, a tylko Pan Jezus był w stanie nasycić wszystkich.

W naszych polskich realiach wspólnie z KRK ZAK staraliśmy się, aby delegaci, którzy udadzą się na Kongres, reprezentowali wszystkie wymiary naszego „tu i teraz”. Generalna Rada Koordynacyjna, prosząc nas o wyznaczenie tej grupy, podkreśliła 3 ważne kryteria wyboru:

1. Dobrze, aby były to osoby, które nigdy nie uczestniczyły w takim wydarzeniu.
2. Dobrze, aby były to ludzie stosunkowo młodzi, bo to oni szczególnie potrzebują umocnienia w pallotyńskiej drodze.
3. Dobrze, aby delegaci znali rzeczywistość ZAK w swoim kraju.
4. Musieliśmy zmieścić się w wyznaczonym limicie miejsc.

Wspólnie z Krajową Radą zadbaliśmy o to, aby w miarę możliwości spełnić powyższe kryteria. Mieliśmy również z tyłu głowy, że lipiec w Rzymie jest bardzo ciepłym miesiącem, stąd stan zdrowia uczestników był ważnym elementem „układanki”.

Polskę na IV Kongresie Generalnym ZAK reprezentować będzie 15 osobowa delegacja, w której skład wchodzą delegaci mianowani przez KRK, jak również członkowie z urzędu. Poniżej przedstawiam Wam „drużynę pierścienia”:

1. Rafał Zajdowicz SAC- Prowincja Zwiastowania Pańskiego
2. Dzianis Kryvanosau SAC – Prowincja Zwiastowania Pańskiego
3. Monika Jagiełło SAC- Sekretarz ZAK, Prowincja NMP Królowej
4. Anna Ozon SAC – Prowincja NMP Królowej
5. Justyna Ustarbowska SAC – Prowincja NMP Królowej
6. Łukasz Gołaś SAC- Prowincja Chrystusa Króla
7. Grzegorz Suchodolski SAC – Prowincja Chrystusa Króla
8. Maciej Książyk SAC – WSD SAC
9. Mateusz Wiciorek SAC – WSD SAC
10. Magdalena Świątek
11. Jozef Vali
12. Małgorzata Morawska
13. Małgorzata Świerblewska
14. Marek Kalka- z urzędu jako Ekonom Generalny
15. Michał Grzeca- z urzędu jako członek GRK
16. Jolanta Krasińska SAC, Prowincja NMP Królowej

Jest to wydarzenie dla całego Zjednoczenia. Pamiętajmy zatem o modlitwie o dobre owoce tego czasu. Wyruszmy razem jak uczniowie do Emaus, aby na nowo spotkać Tego, Który Żyje. Więcej o samym Kongresie możecie przeczytać tutaj: IV-Kongres-Generalny-ZAK.

 

Dobrego czasu wspólnej wędrówki za Zmartwychwstałym.

W imieniu zespołu organizacyjnego,
Michał Grzeca