Z CHRYSTUSEM, NASZĄ NADZIEJĄ,
ROZPOCZNIJMY RAZEM Z NOWĄ RADOŚCIĄ I ODWAGĄ.

Ojcze nieskończonej dobroci, który prowadzisz swój pielgrzymujący Kościół w świecie i który w swoim misyjnym wezwaniu natchnąłeś Twojego sługę Wincentego Pallottiego do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wznosimy nasze serca do Ciebie z głęboką wdzięcznością za Twoją stałą obecność w naszym życiu i misji. Prosimy, udziel nam światła Ducha Świętego na czas IV Kongresu Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Z Chrystusem, naszą nadzieją, pragniemy doświadczyć głębokiej odnowy, niezmąconej radości oraz odwagi płynącej ze świadomości, że jesteś z nami w każdej chwili. Rozpal w nas zobowiązanie dobycia niestrudzonymi misjonarzami Jezusa Chrystusa. Podsycaj płomień nadziei płonący w naszych sercach, abyśmy jako wspólnota mogli promieniować nim na cały świat. Pomóż nam być narzędziami pokoju i miłości, odbijającymi światło Chrystusa w każdej sytuacji. Panie, wylej swojego Ducha Świętego na wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Udziel nam łaski, abyśmy z radością w sercu i odwagą w działaniu kontynuowali drogę synodalną w Twoim Kościele. Niech każdy z nas, przez doświadczenie żywej wspólnoty, podczas IV Kongresu Generalnego, będzie latarnią oświetlającą drogi tych, którzy jeszcze nie znają światła Chrystusa.

Boże, wreszcie błagamy Cię o łaskę ewangelizacji z odnowionym zaangażowaniem misyjnym, dając świadectwo miłości Jezusa Chrystusa. Prowadź nas jako swój lud, abyśmy mogli przyczyniać się do budowania nowego społeczeństwa nadziei i solidarności ze wszystkimi, w służbie każdemu człowiekowi. Towarzysz nam w drodze do Twojego Królestwa, gdzie wszyscy będziemy jako jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem.

Prosimy Cię o to, Panie, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów oraz błogosławionych męczenników pallotyńskich. Amen.

 

 

Plik do pobrania: Modlitwa.pdf