Duchowość Zjednoczenia wyraża się w Naśladowaniu Jezusa Chrystusa, którego św. Wincenty Pallotti nazywa Apostołem Ojca Przedwiecznego (SG19). Członkowie Zjednoczenia ożywieni wiarą i miłością trwają w jedności z Panem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i obecnym pośród nich. Zachęceni pragnieniem Założyciela wszędzie tam, gdzie postawi ich życie włączają się w ewangeliczną misję Chrystusa, pobudzając innych do współodpowiedzialności za zbawienie swoje i tych, których Pan stawia na ich drodze. 

Zjednoczenie pozostaje otwarte dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, czy wyznawaną wiarę. Pallotti pragnął łączyć ludzi  ku wspólnemu celowi, aby budzić ich współodpowiedzialność za losy świata. Pragnął Kościoła i Świata bez „ławki rezerwowych”, za to pełnego ludzi z pasją i sercem dla innych. Uniwersalność Zjednoczenia wyraża się również w:

  • pomocy w odkrywaniu i realizowaniu indywidualnego powołania,
  • posługiwaniu się wszystkimi środkami doczesnymi i duchowymi w osiąganiu swoich celów,
  • zaradzaniu wszystkim apostolskim potrzebom,
  • zabieganiu o zbawienie innych i właściwym odczytywaniu znaków czasu,
  • otwartości na wszystkie rodzaje powołań i formy życia wspólnotowego.

Sposobem działania Zjednoczenia jest współpraca.  Dla Pallottiego Trójca Święta jako wzór doskonałej współpracy jest obrazem ideału, który się przenika, uzupełnia, aby ostatecznie stanowić jedno. Zjednoczenie stawia na współpracę od początku polegającą na tym, że osoby zaangażowane w wykonanie zadania idą wspólnie: razem analizują sytuację, szukają pomysłów i inspiracji, razem podejmują decyzję i wspierają się  w realizacji. Stanowią zgrany zespół, który jednoczy się dla wspólnego celu zostawiając swoje uprzedzenia i ambicje.

Członkowie Zjednoczenia, aby trwać w jedności z Bogiem i między sobą oraz pogłębiać ją za przykładem Założyciela:

  • żyją na codzień Słowem Bożym czerpiąc z Niego nieustanne inspirację,
  • stawiają Eucharystię w centrum swojego życia,
  • troszczą się o modlitwę osobistą i wspólnotową,
  • dzielą się swoim doświadczeniem życia i wiary,
  • przeżywają pojednanie jako drogę ciągłego nawracania się

Patronką Zjednoczenia, a zarazem wzorem życia i apostolskiego zaangażowania jest  Najświętsza Maryja Panna czczona przez członków Zjednoczenia w obrazie Królowej Apostołów (SG3). Zjednoczenie kontempluje Maryję,  zarówno w niezwykłości Jerozolimskiego Wieczernika, jak i prostocie Nazaretańskiego domu. W ten sposób jest ona dla Członków Zjednoczenia kochającą Matką, obecną w całym życiu człowieka.