7 stycznia 2024

Moi Mili 🙂

już w tym roku, po całych dziewięciu latach, czeka nas kolejny Generalny Kongres! Będzie miał on miejsce 25-31 lipca 2024 w Rzymie. W liście zwołującym Kongres możemy przeczytać, że temat Kongresu Generalnego brzmi: „Z Chrystusem, naszą nadzieją, wyruszmy razem z odnowioną radością i ufnością”. „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24:48).

Słowem Bożym inspirującym i ukierunkowującym nasze przygotowania do Kongresu Generalnego stało się doświadczenie dwóch uczniów z Emaus, opisane w Ewangelii Łukasza (por. 24, 13-35).

Warto przywołać następujące słowa z listu zwołującego Kongres:

„Mamy głęboką nadzieję, że to znaczące wydarzenie w życiu Zjednoczenia stanie się źródłem odnowy i ożywienia naszej miłości oraz pasji do Założyciela i jego charyzmatu, będącego zawsze w służbie i misji Kościoła. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy nasi członkowie, współpracownicy i wspólnoty duchowo i apostolsko przygotowali się do Kongresu. Uprzejmie prosimy o odmówienie oficjalnej Modlitwy o Boży przebieg Kongresu, którą wyślemy do Was osobiście i do Waszych wspólnot.”

List zwołujący oraz pozostałe pliki do pobrania, a także aktualne informacje znajdziecie na stronie kongresu: IV Kongres Generalny.

Zachęcamy Wspólnoty i Członków Indywidualnych o włączenie się w modlitwę:

Błogosławionego dnia!
AIDG! ❤️
Redakcja