16 czerwca 2024

Drodzy ZAKowicze!

Kongres jest zawsze wielkim czasem łaski, ale i ludzkiej inspiracji pokazującym, że ZAK jest i żyje nie tylko tam, gdzie sięga czubek naszego nosa, ale o wiele dalej. To spotkanie przeżywane będzie w kontekście 24 rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. Droga uczniów do wsi zwanej Emaus i to co się tam dokonało stały się inspiracją dla Generalnej Rady Koordynacyjnej i Zespołu organizacyjnego. Mogliśmy o tym przeczytać w marcowej odsłonie Być Apostołem Dzisiaj.

Dzięki życzliwości Radia Pallotti.FM – kongres, przynajmniej częściowo, będzie transmitowany. Już teraz zachęcam do skorzystania z tej formy uczestnictwa w Kongresie. Jest to wydarzenie dla całego Zjednoczenia. Pamiętajmy zatem o modlitwie o dobre owoce tego czasu. Wyruszmy razem jak uczniowie do Emaus, aby na nowo spotkać Tego, Który Żyje.

Więcej o samym Kongresie możecie przeczytać tutaj: IV-Kongres-Generalny-ZAK.

 

Dobrego czasu wspólnej wędrówki za Zmartwychwstałym.

W imieniu zespołu organizacyjnego,
Michał Grzeca