25 listopada 2021

Synodalność: wspólna podróż jako ludzie Boga.

Maryjo, Królowo Apostołów, prosimy Cię o wstawiennictwo w przygotowaniach  do VI Zebrania Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Jako naśladowcy Twojego Syna Jezusa, słuchając wezwania papieża Franciszka przyjmujemy wzór Kościoła synodalnego, Kościoła słuchającego ludzi, odpowiadającego na Boże wezwanie w trzecim tysiącleciu.

 

Spraw, abyśmy byli otwarci i w modlitwie usłyszeli głos Twojego Syna Jezusa.

Abyśmy uważnie słuchali głosu wszystkich ludzi i całego stworzenia.

Abyśmy jako radośni uczniowie – misjonarze.

w naszej różnorodności, aktywnie  zaangażowali się w przebudzenie wiary i rozpalenie miłości.

Abyśmy wychodzili naprzeciw potrzebom naszych czasów w służbie powierzonego nam dziś orędzia Ewangelii.

 

W drodze – działając z miłości, razem jako lud Boży, w komunii, pokładamy w Tobie ufność, nasza Matko.

Św. Wincenty Pallotti jako Twoi synowie i córki prosimy Cię o pomoc w podążaniu za Twoim wezwaniem do szukania i znajdowania Boga we wszystkim.

Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami.

Św. Wincenty Pallotti – módl się za nami.

Błogosławiona Elżbieto Sanna – módl się za nami.

Błogosławieni Pallotyni Męczennicy – ​​módlcie się za nami.