5 lutego 2021

Refleksja zaproponowana przez Sekretariat Generalny ZAK dla nowej serii artykułów Być Apostołem dzisiaj podejmuje temat Życie w komunii w szerokim spojrzeniu, które odzwierciedla coś fundamentalnego dla naszego pallotyńskiego charyzmatu.

Nowa seria czerpie szczególną inspirację z encykliki Papieża Franciszka Fratelli Tutti, poświęconej braterstwu i przyjaźni społecznej – która w szczególny sposób rezonuje w nas, członkach Rodziny Pallotyńskiej, ponieważ jest bogata w tak wiele bliskich sercu tematów. naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego, a także nam, gdy angażujemy się w misję Kościoła w świecie.

Sekretariat Generalny

Zapraszamy do lektury. Zakładka Czytelnia-Materiały-Artykuły. Miłej lektury.