28 lutego 2022

Osoby biorące udział w rekolekcjach w Otwocku na koniec, w ramach kolekty uzbierały 1000 zł. Z konta pomocowego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego przeznaczyliśmy 3000 zł na pomoc osobom z Ukrainy. Dziś pieniądze w wysokości 3000 tys. zł zostały wpłacane do Lwowa dla wspólnoty księży i braci Pallotynów oraz 1000 zł do sekretariatu Misyjnego Sióstr Pallotynek na pomoc organizowaną w Gródku Jagielońskim. Na dzień dzisiejszy na koncie Fundacji nowohuckie.pl jest 3050 zł. Z tych funduszy będziemy udzielać doraźnej pomocy osobom potrzebującym będącym pod opieką Pallotynek i Pallotynów. Zachęcamy, jeśli możecie do dalszych wpłat na konto fundacji z dopiskiem Ukraina. Za pośrednictwem Fundacji Salvatti.pl można przekazać dary materialne dla potrzebujących Ukraińców i uchodźców w Polsce. 

Rodziny przebywające i wciąż napływające do domów Pallotyńskich na Ukrainie potrzebują naszej pomocy. W Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego zatroszczymy się o nasze Siostry i Braci. Wpłaty można dokonać na konto Fundacji nowohuckie.PL które uruchomiło specjalne konto.

Numer rachunku

40 1750 0012 0000 0000 2652 6458
Tytuł wpłat UKRAINA

Numer IBAN
PL40 1750 0012 0000 0000 2652 6458

Numer BIC/SWIFT
PPABPLPK