30 maja 2020

Wszystkim członkom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego z okazji patronalnego święta Królowej Apostołów, naszej Matki życzymy ufności drodze oraz wierności i zaangażowania w realizacji Bożych natchnień. Królowo Apostołów módl się za nami. Święty Wincenty Pallotti módl się za nami. ??‍♀️?