3 marca 2022

Angażujemy się w pomoc dla Ukrainy. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego wspólnie z Fundacja nowohuckie.PL do dziś przekazało 9 tys. zł. Zebrane środki trafiły do wspólnoty sióstr pallotynek w Żytomierzu, które codziennie przygotowują posiłki dla żołnierzy ukraińskich oraz do wspólnoty księży pallotynów we Lwowie, który dom stał się miejscem pobytu wielu uchodźców wojennych.

Wciąż można się zaangażować. Za wszelkie dobro dziękujemy!

Numer rachunku

40 1750 0012 0000 0000 2652 6458
Tytuł wpłat UKRAINA

Numer IBAN
PL40 1750 0012 0000 0000 2652 6458

Numer BIC/SWIFT
PPABPLPK