8 października 2021

Doroczne spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej 

Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – ZAK 

22 – 24 września 2021 

Drodze Bracia i Siostry 

Pozdrowienia od Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, zjednoczonej na dorocznym  spotkaniu z wszystkimi wspólnotami, członkami i ich rodzinami. W tym roku ponownie, ze  względna pandemię, musieliśmy spotkać się na Zoomie. Spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez  Donatellę Acerbi Przewodniczącą Zjednoczenia. W Jej raporcie spośród wielu rzeczy wspominała  Ona o spotkaniu zorganizowanym przez Kongregację ds Świeckich, Rodziny i Życia 16 września  2021, w którym uczestniczyła wspólnie z ks. Roquem Gonsalvesem SAC, Sekretarzem Generalnym  Zjednoczenia. Podzieliła się ponadto przemyśleniami Papieża Franciszka, które dotyczą naszej  Pallotyńskiej Rodziny i które dają impuls do naszej wspólnej refleksji: 

„Charyzmat, do którego należymy, musi być pogłębiany dla dobra, zawsze wspólnie rozważany, aby  wcielać go w nowych sytuacjach, w których żyjemy. W tym celu wymagana jest od nas wielka  uległość, wielka pokora, abyśmy rozpoznali własne ograniczenia i zgodzili się na zmianę przestarzałych sposobów działania i myślenia, nieskutecznych metod apostolatu lub sprawdzonych  form organizacji życia wewnętrznego, które nie są już dłużej efektywne lub wręcz szkodliwe…”  (Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do uczestników spotkania stowarzyszeń wiernych,  ruchów kościelnych i nowych wspólnot, 16 września 2021 r.) 

Słuchając różnych raportów członków GRK, z przyjemnością dowiedzieliśmy się, jak wiele  członkowie KRK i LRK zrobili docierając do potrzebujących podczas pandemii. W tym czasie  zostaliśmy wezwani do odkrywania nowych sposobów, aby być blisko wszystkich ludzi w ich  konkretnych sytuacjach oraz ożywić wiarę i rozpalić miłość, niosąc im Chrystusa przez nasz  charyzmat. Wszystkim wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i udzielamy wsparcia w  kontynuowaniu dzieł miłosierdzia. Sprawozdania członków ujawniły również, że istnieje pilna  potrzeba poświęcenia naszych wysiłków apostolskich w przyciąganiu młodych i nowych ludzi do  przyłączenia się do Zjednoczenia, zgodnie z ich dyspozycyjnością i powołaniem. Czujemy potrzebę posiadania nowych sił, pomysłów i pasji, aby kontynuować misję Zjednoczenia. Odczuwamy  również konieczność zintensyfikowania naszych wysiłków na rzecz pogłębienia duchowości  pallotyńskiej i zaangażowania misyjnego, zawsze w komunii z członkami Rodziny Pallotyńskiej.  Serdeczne podziękowania dla KRK i LRK za formację członków zakorzenioną w Statucie  Zjednoczenia, który wszyscy powinni znać i żyć nim na codzień.  

Zjednoczenie, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych, zostało zaproszone przez  Kardynała Grecha – Sekretarza Generalnego Synodu Biskupów, do udziału i wniesienia naszego 

wkładu w proces konsultacji w perspektywie najbliższego Synodu Biskupów zaplanowanego na rok  2023 na temat: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”. Ks. Derry Murphy  SAC i Maria Domke zostali zaakceptowani przez Sekretariat Generalny Synodu jako osoby  kontaktowe w imieniu Zjednoczenia. Wkrótce wyślemy do was oficjalny list, który będzie nam  towarzyszył i wyjaśniał w jaki sposób żyć i partycypować w synodalnej podróży w naszych GRK,  LRK, wspólnotach i grupach. 

Donatella Acerbi, Przewodnicząca Zjednoczenia oraz ks. Jacob Nampudakam SAC –  Asystent Kościelny Zjednoczenia, wyrazili w swoich sprawozdaniach wielkie uznanie i  wdzięczność Rodziny Pallotyńskiej dla dwóch niedawno zmarłych członków, ks. Huberta Sochy  SAC z niemieckiej prowincji SAC i abpa Henryka Hosera SAC z Polski, za wielkie zaangażowanie  i wkład w życie Zjednoczenia. To była wielka strata dla nas wszystkich i dla całego Kościoła. 

Ostatecznie, z powodu koronawirusa, na spotkaniu zdecydowano o przełożeniu Zebrania  Generalnego ZAK w celu ułatwienia fizycznej obecności delegatów. Nowy terminy to 13-20 marca  2022. 

Z braterskimi pozdrowieniami i modlitwami, 

Członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK 

Rzym, 24 września 2021 r.