5 lipca 2021

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego według zamysłu św. Wincentego Pallottiego to przestrzeń bycia Kościołem, to przestrzeń apostolstwa, formacji i ewangelizacji. To przestrzeń współpracy, która dla naszego założyciela była szczególnie ważna i została  nam zadana. W tej myśli chcielibyśmy zorganizować Forum Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w dniu 20.08.2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 89  przy ul. Skaryszewskiej 8 w Warszawie. Chcemy przyjrzeć się naszym zaangażowaniom i inicjatywom, które podejmujemy w pojedynkę lub we współpracy na własnym terenie. W zamyśle tego Forum jest, by ubogacić się i podzielić swoją pracą, po to, by stać się inspiracją dla innych i wejść we współpracę z innymi w szerszym zasięgu. Jednocześnie na tym Forum usłyszymy cztery konferencje z zakresu apostolstwa, współpracy, ewangelizacji i parafii (Apostolstwo – ks. Krzysztof Hermanowicz SAC, Współpraca – p. Karol Gnat, Ewangelizacja – ks. Krzysztof Kralka SAC, Parafia – ks. bp. Andrzej Przybylski) oraz weźmiemy udział w debacie, która pozwoli nam  w doprecyzowaniu zagadnień.

Chcemy, aby Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego było reprezentowane bardzo szeroko przez Siostry Pallotynki, Księży i Braci Pallotynów obu Prowincji, członków świeckich oraz współpracowników, wśród których szczególnie zależy nam na obecności przedstawicieli Rad Pallotyńskich parafii lub osób zaangażowanych w niej. Liczymy na obecność katechetek i katechetów. Rodzina Pallotyńska jest rzeczywistością dużą i różnorodną. Pragniemy, aby Forum posłużyło jako przestrzeń wymiany doświadczeń, umocnienia w działaniu przez wspólną pracę i modlitwę oraz, aby  stało się pomostem do dalszej współpracy i łączenia inicjatyw. Chcemy przygotować Kompendium, które będzie zawierać inicjatywy, wypracowane projekty, które są realizowane w waszych środowiskach, które będą mogły posłużyć innym w apostolstwie i umożliwić łączenie inicjatyw w duchu Pallotyńskim, np. poprzez wzajemne zapraszanie się, czy działanie razem. Prosimy o nadesłanie materiałów, propozycji spotkań, inicjatyw, wydarzeń, którymi chcielibyście się podzielić wraz z adresami do kontaktu, na adres sekretariatu ZAK sekretariat.krkzak@gmail.com do  8.08 2021r. Każdy uczestnik Forum otrzyma kompendium. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że na Forum będzie możliwość zaprezentowania tych inicjatyw osobiście. Całe wydarzenie będzie transmitowane przez media pallotyńskie. Jednak nic nie zastąpi spotkania „twarzą w twarz”, bo tylko tak możemy budować więzi, które zaowocują współpracą. Zgłoszenia udziału w Forum można dokonać do 8.08 2021r pisząc na adres sekretariatu ZAK, dzwoniąc 517352855, zaznaczając z skąd się przyjeżdża, jaką przestrzeń apostolską się reprezentuje. Można jednocześnie wysłać materiały do kompendium, wyrażając chęć osobistego zaprezentowania ich na Forum. W czasie wydarzenia będzie zbierana kolekta na organizację. Mamy nadzieję na wspólne szukanie naszego bycia w Rodzinie Pallotyńskiej w czasie po pandemii oraz na zainteresowanie i obecność. Liczymy, że Forum będzie dobrym startem po czasie stagnacji i zawieszenia działalności.