7 czerwca 2021

Kochani 12.06.2021 odbędzie się spotkanie KRK ZAK. W tym dniu zakończy swoją kadencję poprzednia KRK i spotka się nowa. Odbędą się wybory funkcyjne. Będzie wybrany nowy przewodniczący, wiceprzewodniczący, promotor formacji oraz sekretarz. Prosimy o objęcie nas swoją modlitwą, tak, by działania nowej KRK odbywały się w optyce Bożej i by Zjednoczenie odpowiadało na wyzwania współczesnego świata.