3 marca 2024

Moi Cudowni!🌞

Czy wiecie, że św. Wincenty, człowiek, który kochał Kościół całym sercem, należał do rożnych bractw i zakonów? Czy wiecie do ilu i jakich? Och! Szacunek dla tych, którzy zdołają w pismach Pallottiego znaleźć wszystkie owe bractwa, wspólnoty, zakony w które przez całe swoje życie angażował się Święty!

A czego my możemy się nauczyć z postępowania Wincentego? Czy mamy zapisać się do wszystkich możliwych stowarzyszeń?! 😮 Pallotti tym konkretnym swoim doświadczeniem może pokazywać nam, że:

⛪❤️ Mam aktywnie poznawać i kochać nasz Kościół – Matkę. Jaki jest u swego źródła? Co mi daje?

🛣️😇Mam aktywnie szukać w tym Kościele najlepszej drogi dla mnie, dzięki której będę wzrastać w wierze i miłości. I się w nią zaangażować. I trwać.

Rzeczy tak proste, że aż łatwo o nich zapomnieć. Czy taki był Pallotti? Kochał Kościół. Poznawał Kościół i to co w Nim jest. Szukał najlepszych dróg i miejsc, które ożywiały wiarę. Rozpalały miłość. Jednoczyły.

Jest jeszcze coś specjalnego 🎁, co wynika z przynależności naszego Założyciela ZAK do tylu stowarzyszeń… Ale to temat na inną niedzielę. 😉

 

Błogosławionej niedzieli!
Przytulamy ciepło 🤗

AIDG! ❤️
Redakcja

PS. A poniżej fragment zapisków św. Wincentego Pallottiego:


Pobożne praktyki, do których zobowiązałem się dzięki nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, zasługom Jezusa, Maryi, Aniolów, Świętych, itd.

[Zapisałem się] do bractw [i stowarzyszeń]:

 1. Pięciu Ran Pana Jezusa przy kościele Św. Filipa Nereusza przy via Giulia.
 2. Pięciu Ran i Najśw. Sakramentu przy kościele San Lorenzo in Damaso.
 3. Pana Jezusa Nazarejskiego; jest to związek agregowany do zakonu Trynitarzy Bosych
 4. Najśw. Maryi Wspomożycielki dusz czyśćcowych, przy via Giulia, i do szeregów samej konfraterni.
 5. Do praktykowania Drogi Krzyżowej na Campo Santo przy szpitalu Santo Spirito in Sassia w Rzymie.
 6. Do kongregacji Kolegium Rzymskiego; powinienem się jeszcze zapisać do kongregacji Pijarów przy San Pantaleone, gdyż przez lat kilka uczęszczałem do szkoły i na kongregacje Pijarów.
 7. Do kongregacji Najśw. Maryi Płaczącej. Ponadto zapisałem się do:
 8. Matki Bożej Różańca Św. przy kościele San Nicoló del Perfetti na Campo Marzio.
 9. Do Boleści Najśw. Maryi Panny przy kościele San Marcelo, a nabożeństwo to pielęgnuję obecnie.
 10. Do Matki Boskiej Karmelitańskiej przy kościele San Crisogono na Zatybrzu.
 11. Do Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, związku prowadzonego przez Ojców Teatynów.
 12. Do Najśw. Serca Pana Jezusa przy kościele Santa Maria in Cappella.
 13. Do Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa przy kościele San Nicoló in Carceri.
 14. Do Paska Św. Augustyna.
 15. Do szkaplerza Trynitarzy zapisałem się dnia 11 listopada 1816 roku (w Trzecim Zakonie Trynitarzy Bosych należy odmawiać 6 „Ojcze nasz” i 6 „Chwała Ojcu” do Przenajświętszej Trójcy, 6 „Zdrowaś” i 6 „Chwała Ojcu” do Najświętszej Maryi Panny oraz „Witaj Królowo”.
 16. Do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu dnia 23 listopada1816 roku.
 17. Do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Paoli dnia 4 grudnia 1816 roku.
 18. Jestem wpisany do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego od dnia 16 grudnia 1816 roku.
 19. Jestem wpisany do Trzeciego Zakonu Św. Dominika przy kościele nella Minerva. Zapis dokonał się dnia przypadającego na niedzielę Siedemdziesiątnicy, 2 lutego około południa, 1817 roku. Dzień to poświęcony uroczystości Oczyszczenia Pani mej i najukochańszej Matki Maryi. Noszę też poświęcony pasek św. Tomasza, czyli Anielskiej Milicji.
 20. Zapisałem się do [bractwa] Serca Najśw. Maryi Panny, Niepokalanej Matki Bożej, dnia 22 czerwca 1817 roku; była to [czwarta] niedziela po Zielonych Świątkach. Pobożne to zrzeszenie jest założone przy kościele San Eustachio w Rzymie.
 21. Zapisałem się do Paska Św. Franciszka dnia 21 sierpnia 1817 roku przy kościele Santi Apostoli.
 22. Dnia 29 sierpnia 1817 roku zapisałem się do [stowarzyszenia] Dobrej Śmierci przy kościele del Gesu w Rzymie.
 23. Dnia 5 września 1817 roku zapisałem się do Drogi Krzyżowej przy kościele San Lorenzolo.
 24. Dzięki łaskawości Wiel. Ojca Franciszka Parenti, eremity z zakonu Św. Augustyna, w roku 1825 zostałem wpisany do [stowarzyszenia] Najśw. Panny Dobrej Rady w Genazzano.

Profesje

Za najosobliwszym przejawem miłosierdzia Bożego i miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz pod opieką naszej więcej niż najukochańszej Matki Maryi Niepokalanej Dziewicy, św. Józefa, najczystszego Jej Oblubieńca, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty, św. Joachima i św. Anny, św. Zachariasza i św. Elżbiety, dziewięciu Chórów anielskich, świętych Patriarchów i Proroków, świętych Apostołów. Ewangelistów i Uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa, Niewinnych Młodzianków, Męczenników, Biskupów, Doktorów, Wyznawców, Lewitów, Mnichów, Pustelników, Dziewic, Wdów i świętych Dusz czyśćcowych — ja Wincenty Pallotti, stworzenie więcej niż najnędzniejsze, miałem szczęście złożyć profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Dominika w pierwszym dniu Wielkiego Postu, dnia 4 lutego 1818 roku.

W dniu 25 lutego 1818 roku złożyłem profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Franciszka z Asyżu.

Dnia 12 lutego 1818 roku złożyłem profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Franciszka z Paoli.

Zaznaczam, że dla ułatwienia mi zachowania reguł tych trzech zakonów mój tymczasowy kierownik duchowy otrzymał wszystkie [potrzebne] upoważnienia.

Panie Jezu Chryste, wspomagaj mnie, abym był wierny [por. l Kor 7, 25].


https://www.instytutpallottiego.pl/pisma/tomiii-112/
Tom III. 25. [PRZYNALEŻNOŚĆ ŚW. WINCENTEGO DO ROŻNYCH ZBOŻNYCH DZIEŁ. ODPOWIEDŹ NA EWENTUALNE PYTANIA. OTRZYMYWANE RAD Y DO ROZWAŻANIA]