23 grudnia 2023

Kochani członkowie ZAK-u

Gdy łamiemy się opłatkiem przy żłóbku betlejemskim, gdy z radością w oczach składamy sobie życzenia, wtedy otwierają się nasze serca i lepiej rozumiemy, że droga do szczęścia to droga przez Dobroć i Miłość. Z głębi serca życzę na Święty czas Bożego Narodzenia i na cały nowy rok 2024: Miłości, radości prawdziwego pokoju serca, zdrowia i wszelkiego dobra od Bożej Dzieciny.

Życzy Teresa Korab ze wspólnotą z Otwocka.
Boże Narodzenie, 2023 rok.

Z darem modlitwy.