14/02/2020

Starczyło mi jeszcze zdrowia i sił, aby w dniach 14-16 lutego br, poprowadzić rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu k. Wałcza. Po przejechaniu z Ołtarzewa prawie 400 km, dotarłem szczęśliwie do pięknego domu rekolekcyjnego przy sanktuarium, obok pięknej bazyliki. Zaproszenie na te rekolekcje przyjęli członkowie i współpracownicy ZAK z Wałcza, Piły, Bydgoszczy, Kcyni i Zakrzewa; w sumie 18 osób. Program naszych rekolekcji zatytułowałem słowami: Z Maryją wielbimy Chrystusa w Eucharysti.

Przedmiotem naszych rozważań były zasadniczo trzy tematy:  Eucharystia sakramentem miłości, w oparciu o adhortację Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis. Temat drugiej konferencji to : Eucharystia źródłem życia Kościołana podstawie encykliki Jana Pała II „Ecclesia de Eucharistia”. Trzecią konferencję poświęciłem tematowi: Eucharystia w życiu św. Wincentego Pallottiego. korzystając z książki „Pallotti o Eucharystii” opracowanej przez s. Iwonę Meger.  Zaprezentowałem też uczestnikom rekolekcji nagranie medytacji o. Józefa Augustyna SJ, pt. „Jezus kocha nas i czeka na nas.”  Uwieńczeniem naszych rozważań, każdego dnia, były adoracje Najświętszego Sakramentu, a w sposób szczególny celebrowanie tajemnicy Eucharystii podczas Mszy św.

W sobotę, w ramach modlitwy porannej zaśpiewaliśmy Godzinki ku czci Matki Bożej Bolesnej, a po południu, w drodze do Źródełka, odmówiliśmy Różaniec rozważając Siedem Boleści Matki Bożej. Sporo było tego duchowego obroku; dni były pracowite, ale w nocy odpoczywaliśmy.  W skrzatuskim wieczerniku Bolesnej Królowej Apostołów trwaliśmy na modlitwie, wypraszając dary i owoce Ducha Świętego dla nas, naszych rodzin, naszej Ojczyzny, wszystkich członków ZAK i całego Kościoła. Przez cały czas rekolekcji towarzyszyły nam wystawione na ołtarzu relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka. Modliliśmy się też o wstawiennictwo bł. Józefa Jankowskiego i bł. Ryszarda Hankesa.   Na zakończenie rekolekcji śpiewaliśmy pieśń: „Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud…” i dziękowaliśmy Bogu za wszystkie dary Jego miłości, za pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości, za odnowienie i umocnienie naszej przyjaźni z Bogiem i miedzy nami.

ks. Stanisław Rudziński SAC