29/09/2019

W dniach 27-29.09 2019 r. w Dolinie Miłosierdzia odbyły się Rekolekcje dla członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Tematem rekolekcji był św. Wincenty Pallotti i Jego powiązania z niektórymi świętymi. Konferencje wygłosiła s. Monika Jagiełło SAC, zaś cały trud organizacyjny oraz posługę sakramentalną zabezpieczył ks. Radosław Herka SAC, moderator wspólnot ZAK z południa Polski. W trakcie rekolekcji odwiedził grupę rekolekcyjną Przewodniczący KRK ZAK p. Marek Kalka.