22/09/2019

W dniach 20-22 września 2019 r. odbyły się rekolekcje dla członków i współpracowników ZAK ze wspólnot Królowej Apostołów w Poznaniu, Wałczu i Zielonej Góry. Tym razem korzystaliśmy z domu rekolekcyjnego Sióstr Misjonarek dla Polonii, w Morasku k. Poznania. Tematem rozważań i modlitw było misterium Krzyża Chrystusowego w życiu i powołaniu apostolskim chrześcijanina.  Wiązaliśmy je z refleksją nad fragmentami Dziejów Apostolskich opisujących działalność Apostołów, którzy otrzymali moc Ducha Świętego  i stali się świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi, pomimo prześladowań.  Modliliśmy się o gorliwość apostolską dla nas i wszystkich członków ZAK, abyśmy naśladując Chrystusa umieli  brać Jego Krzyż i realizować Jego zbawcze dzieło w codziennym życiu.

ks. Stanisław Rudziński SAC