Wakacje były brzemienne w ważne życiowe decyzje. Anna i Paweł – członek ZAK wstąpili w związek małżeński 27 lipca 2019 roku w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Wraz z Michałem  Grzecą uczestniczyliśmy w tej pięknej uroczystości. Darem, który ofiarowaliśmy w imieniu całej społeczności ZAK, był portret bł. Elżbiety Sanny – żony, matki oraz wiernej służebnicy Bożej. W tym szczególnym dniu prosiliśmy Pana, by za wstawiennictwem błogosławionej obdarował małżonków świętością życia.

Kolejnym ważnym wydarzeniem były obłóczyny w Ząbkowicach Śląskich, 26.08.2019 roku, siedmiu nowicjuszy, wśród których był Maciej, członek ZAK od 2017 roku. W tym dniu oprawę muzyczną Mszy Św. podjęła schola Zjednoczenia, ta sama, która ubogaca swoim śpiewem i modlitwą sympozja Instytutu Pallottiego. Maciej podjął decyzję, by na drodze życia konsekrowanego realizować charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Życzymy Jemu oraz wszystkim obłóczonym nowicjuszom pełni darów Ducha Świętego oraz opieki Maryi, Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego.

s. Monika Jagiełło SAC – wiceprzewodnicząca KRKZAK