30 stycznia 2024

Najmilsi,

ogłaszamy, że jest możliwość przekazania 1,5%  podatku 💌 na cele apostolskie Fundacji ZAK! 🙂 Więcej szczegółów w jaki sposób to zrobić zajdziecie na stronie www.salvatti.pl/1-procent.

KRS: 0000 309 499
Cel szczegółowy: ZAK

Przypomnijmy: każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących. W ten sposób mamy wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają nasze pieniądze.

Na rozliczenie PIT i przekazanie swojego 1,5% mamy czas do 30.04.2024r.

Powodzenia przy rozliczaniu! 🙂

AIDG!❤️
Redakcja