28 października 2019

28 października 2019 r., przypada kolejna już (16) rocznica zatwierdzenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jako międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim oraz 11-ta rocznica zatwierdzenia jego Generalnego Statutu.

28 października to dzień dziękczynienia za Zjednoczenie  i czas na odnowienie w sobie złożonego Aktu Zaangażowania.

Boże, Ojcze Wszechmogący,

składam Ci dziękczynienie za to,

że stworzyłeś mnie na Twój obraz,

za to, że odkupiłeś mnie przez śmierć i zmartwychwstanie

Twojego Syna Jezusa Chrystusa,

za to, że dałeś mi Ducha Świętego.

W tej wierze i w odpowiedzi na Twoją miłość,

która poświęciła mnie Tobie w sakramencie Chrztu świętego,

Ja…………………………………………………

wypowiadam dziś moją decyzję

naśladowania Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca,

według mojego stanu i kondycji życia.

Postanawiam używać wszystkich darów natury i łaski,

oraz ofiarować moje życie dla całkowitej służby dla Królestwa Bożego

i dla misji Kościoła,

dla uświęcenia własnego i braci,

i dla zbawienia wszystkich ludzi,

by żyć jako członek pallotyńskiej rodziny

według ideałów naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego

i postępować według wskazań Statutu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Tę moją decyzję powierzam Najświętszej Maryi Pannie,

Królowej Apostołów i Patronce Zjednoczenia,

i wzywam opieki św. Wincentego Pallottiego oraz wszystkich Aniołów i Świętych. Amen.

Niech ten dzień będzie dla nas czasem niezmąconej radości, ponieważ „raduje się duch mój w BoguZbawicielu moim…”Łk1.47, i odnowienia w sobie charyzmatu pallotyńskiego, który ożywia Kościół tak gdzie obumiera i uzupełnia cierpienia Chrystusa tam gdzie niedomaga, poprzez udział w Jego Misterium.

 

Marek Kalka

Przewodniczący KRKZAK