17 marca 2020

Drodzy Członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Współpracownicy i Sympatycy.
W czasie tegorocznego Wielkiego Postu doświadczamy takich stanów ducha jak strach, ból, niepewność , panika, samotność. Tego wszystkiego doświadczał też Jezus, podczas swojej męki i śmierci, która jak wiemy i wierzymy zakończyła się zwycięskim Zmartwychwstaniem.
Takich rekolekcji codzienności życia, jakie przeżywamy teraz, pewnie już długo nie będziemy mieli .
Wykorzystajmy dobrze ten czas, na osobistą refleksję, modlitwę , post i jałmużnę, dając z siebie wszystko dla Miłości Chrystusa.
Wiemy, że zaplanowaliście wiele wielkopostnych spotkań rekolekcyjnych, czuwań i innych grupowych praktyk. Jednakże apelujemy o rozsądek w tej kwestii, szczególnie w okresie rozwoju pandemii wirusa. TEN CZAS MINIE !!! Wyjdziemy z niego zwycięsko. Teraz przyjmijmy do serca Słowa naszego Przewodnika – Jezusa, „…gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie…”, ( Mt 6,6). Módlmy się w ‘izdebce” i unikajmy spotkań grupowych , szanujmy zdrowie swoje i innych, których spotykamy. Taka postawa, to z pewnością uczynek miłosierdzia względem ciała swojego, jak i bliźniego.
Wielu członków ZAK, to osoby dojrzałe wiekiem, szczególnie narażone na działanie wirusa. Otoczmy je szczególną opieką i troską , niech telefony i pytania „czy czegoś Ci potrzeba ?„ , „jak się czujesz ?” będą naszą praktyką wielkopostną, równie skuteczną i częstą jak modlitwa „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”.
Dostosujmy się do wołania Biskupów i całego Kościoła. Pozostańmy w domach. Nie bójmy się ! „Eucharystia „ będzie nadal sprawowana przez księży w naszych intencjach. Dobrodziejstwo ofiary Chrystusa będzie obecne w naszym życiu. Nasza ofiara również będzie przyjęta.

Niech w te trudne dni często towarzyszy nam modlitwa suplikacji:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty, Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!”

Połączeni w modlitwie,
Marek Kalka- Przewodniczący KRK ZAK; s.Monika Jagiełło SAC – zastępca Przewodniczącego KRK ZAK