7 lutego 2022

Serdecznie zapraszamy członków ZAK, kandydatów oraz współpracowników do uczestnictwa w Kręgu Biblijnym prowadzonym przez ks. Jana Jędraszka SAC w Otwocku. Najbliższe rozważania będą dotyczyły czwartego rozdziału ewangelii św. Marka i odbędą się 19.02.22r o godzi 19.00 w domu rekolekcyjnym księży Pallotynów w Otwocku przy ul Żeromskiego 6. Proszę ze sobą zabrać Pismo Święte.