21 lutego 2020

IV Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Szanowni Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarze Krajowych Rad Koordynacyjnych ZAK oraz Drodzy Przyjaciele!

Pozdrowienia z Rzymu!

Jest to informacja dotycząca zbliżającego się IV Kongresu Generalnego Zjednoczenia który odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia 2020 r. w Rzymie.

Punkt nr.100 naszego Statutu  Generalnego mówi, że: „Kongres Generalny jest zwoływany przynajmniej co sześć lat w celu wspólnej refleksji, wymiany myśli, doświadczeń i propozycji oraz dla skuteczniejszego ożywienia apostolstwa powszechnego. Uczestnictwo w Kongresie jest otwarte dla osób reprezentujących członków i współpracowników Zjednoczenia według zasad określonych przez Generalną Radę Koordynacyjną”.

Podczas corocznego spotkania, które odbyło się w maju tego roku, Generalna Rada Koordynacyjna kierując się dyrektywami statutu podjęła decyzję o zorganizowaniu Kongresu Generalnego w Rzymie i powołała dziesięcioosobową Komisję do spraw organizacji Kongresu Generalnego 2020.

Miejsce Kongresu

Kongres odbędzie się w INTERNATIONAL COLLEGIO SAN LORENZO DA BRINDISI, ROME.Kolegium znajduje się około 25 km od Rzymu. Komitet organizacyjny udzieli niezbędnych informacji dotyczących transportu z lotnisk Fiumicino i Ciampino, a także z dworca kolejowego Termini. Kolegium może pomieścić 200 osób i posiada pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe.

Przyjazd i wyjazd

Przyjazd do Kolegium przewidziany jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast wyjazd w sobotę rano 22 sierpnia 2020. Komisja ds. Kongresu bada możliwość zakwaterowania osób, które zamierzają przyjechać przed rozpoczęciem lub wyjechać później po zakończeniu Kongresu. Prosimy o przeprowadzenie konsultacji wśród członków Krajowych Rad Koordynacyjnych, Lokalnych Rad Koordynacyjnych, wspólnot, a także z poszczególnymi  członkami  i współpracownikami z Waszego kraju  odnośnie udziału w Kongresie. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam orientacyjnej liczby uczestników.

Wydatki

Przydział pokoi na potrzeby Kongresu zostanie dokonany przez Komisję na podstawie łącznej liczby otrzymanych wniosków. Koszt dla każdego uczestnika Kongresu Generalnego, bez kosztów podróży do Rzymu, wyniesie około 350 Euro, w tym koszty konferencji, zakwaterowania i wszystkich posiłków w dniach trwania Kongresu. Uprzejmie prosimy o konsultację z Krajową Radą i wspólnotami, a następnie przesłanie nam odpowiedzi nie później niż do 16 marca 2020 roku.

Temat Kongresu

Tematem Kongresu Generalnego będzie: „TERAZ JESTEŚCIE LUDŹMI BOGA: UCZNIAMI MISJONARZAMI”, któremu towarzyszy tak bliskie nam wszystkim  motto: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Zachęcamy wszystkich do duchowego przygotowania się do Kongresu Generalnego. Zapraszamy do rozeznania, we wspólnocie i indywidualnie, jakie kroki należy podjąć, aby to ważne wydarzenie w życiu Zjednoczenia było czasem głębokiej odnowy duchowej i misyjnej / apostolskiej w życiu wszystkich członków, współpracowników i przyjaciół Rodziny Pallotyńskiej.

Modlitwa w intencji Kongresu

W czasie przygotowań łączmy się w modlitwie do Pana Boga, aby obdarzył nas łaską przeżywania IV Kongresu Generalnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego  zgodnie z Jego wolą.

Jako pomoc dla wszystkich proponujemy następującą modlitwę:

Ojcze Przedwieczny,

przyciągasz nas do siebie w swojej Nieskończonej Miłości i Miłosierdziu,

abyśmy mogli odnaleźć nasze prawdziwe ja,

naszą prawdziwą misję w Sercu Jezusa.

Uwolnij nas od wszystkiego, co mogłoby nas pozbawić pięknego czasu prac Kongresu.

Ulecz nasze wspomnienia i nasze lęki.

Pobłogosław nasz Kongres i każdego członka ZAK,

abyśmy mogli trwać z Maryją w Wieczerniku

 i pod natchnieniem  Ducha Świętego, jako uczniowie misjonarze,

widzieć świat tak, jak widzi Chrystus,

rozumieć tak, jak On rozumie,

kochać tak, jak On kocha. Amen.

Pozdrawiamy w duchu Św. Wincentego Pallottiego