7 kwietnia 2024

Ach Boże mój, 

Miłosierdzie me [por. Ps 58, 18] nieskończone, Kim zatem jestem wobec Ciebie, jeżeli grzechy moje są niezliczone, jeżeli brak odpowiadania mego Tobie widoczny jest w każdej chwili mojego życia i jeżeli całe me życie stanowi jeden ciąg nieustannego opierania się Twoim łaskom, Twym niepojętym i nieskończonym zmiłowaniom? O niezmierzone, niewypowiedziane i nieskończone miłosierdzie! (…)

Przyjdźcie, o wszystkie narody, podziwiajcie, zdumiewajcie się, wychwalajcie, błogosławcie, kochajcie, składajcie dzięki, wywyższajcie Pana na wieki, i więcej jeszcze, ponieważ miłosierdzie Jego umocniło się [por. Ps 116, 2], pomnożyło i mnoży się w nieskończoność i jeszcze więcej nade mną, największym grzesznikiem, (…).

O łasko! O względzie! O darze! O miłosierdzie, o niepojęty cudzie miłosierdzia!

 

św. Wincenty Pallotti
Pisma Pallottiego tom III
https://www.instytutpallottiego.pl/pisma/tomiii-258/