14 czerwca 2019

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Pragniemy podzielić się z Wami, z Waszymi rodzinami i wspólnotami wielką radością, jakiej doświadczyliśmy podczas corocznego spotkania Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK.

Papież Franciszek często mówi nam o kulturze spotkania, o czymś, co było również bardzo bliskie sercu św. Wincentego Pallottiego. Sprawozdania Przewodniczącego Zjednoczenia, trzech Przełożonych Generalnych, pozostałych członków Generalnej Rady Koordynacyjnej i przedstawicieli poszczególnych Komisji Generalnej Rady Koordynacyjnej świadczą o pogłębieniu zrozumienia naszego charyzmatu odnośnie ewangelizacji i formacji apostołów do służby Kościołowi i Królestwu Bożemu.

W swoim sprawozdaniu Donatella Acerbi, przewodnicząca GRK ZAK, użyła bardzo ważnego słowa synodalność, którego użył Papież Franciszek. „Synod” oznacza dosłownie „podróż razem”, stąd synodalność wyraża naturę Kościoła jako ludu pielgrzymującego, podróżującego i regularnie udzielającego rad na drodze, której przewodzi papież i biskupi. Od początku dynamizm cechował nas jako synów i córki św. Wincentego. W bardzo realny sposób rodzina pallotyńska jest postrzegana jako przykład współpracy i inspiracji dla innych rodzin charyzmatycznych, które są głęboko pod wrażeniem św. Wincentego i jego dzieła. To zmusza nas jako rodzinę do głębszego rozwoju tego, czym już jesteśmy i do czego jesteśmy wezwani. Dobrze wiemy, że mamy przed sobą długą drogę zanim w pełni zrealizujemy to zadanie. Wymaga to ciągłego pogłębienia naszej jedności, wykorzystania wszystkich naszych zdolności, aby otworzyć się na w potrzeby dzisiejszego świata i wypełnić powierzoną nam misję. Ks. Hubert Socha SAC i ks. Denilson Geraldo SAC pomogli nam dogłębnie zrozumieć istotę ZAK jako Stowarzyszenia Publicznego i znaczenia wzrostu synodalności, co charakteryzuje stowarzyszenia publiczne. To jest nasz sposób na współodpowiedzialność i współpracę zgodnie z wizją św. Wincentego.

Asystent kościelny – Ksiądz Jakub Nampudakam SAC przypomniał nam o ciągle aktualnym wezwaniu papieża Jana Pawła II skierowanym do Rodziny Pallotyńskiej. Papież powiedział: „Nadal zwiększajcie swoje zaangażowanie, aby to, co proroczo ogłosił św. Wincenty Pallotti i co autorytatywnie potwierdził Sobór Watykański II, stało się radosną rzeczywistością, aby wszyscy chrześcijanie stali się autentycznymi apostołami Chrystusa w Kościele i świecie (Nauczanie Jana Pawła II [1986], s. 1899).

Nasze spotkanie to także czas zmian w Zjednoczeniu na szczeblu generalnym.

Ks. Rory Hanly SAC zakończył swoją posługę jako sekretarz generalny, którą obecnie objął ks. Roque Gonsalves SAC. Dziękujemy ks. Rory za osiem lat posługi na tym stanowisku, za jego serce i cierpliwość i życzymy ks. Roque błogosławieństwa w jego nowej misji. Wielkie podziękowania dla Cheryl Sullivan i dla tych wszystkich, którzy pomogli udoskonalić pracę Sekretariatu Generalnego, wypełniając kwestionariusz wysłany kilka miesięcy temu. Wkład tych osób to wielka pomoc w wyznaczeniu dalszych działań, które sekretariat może podjąć, aby udoskonalić swoją pracę w służbie ZAK. Bardzo dziękujemy także dr Katharinie Annie Fuchs z Centrum Ochrony Dziecka przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, która pomogła nam zgłębić naszą wiedzę na temat ochrony nieletnich, która dzisiaj jest tak ważna dla całego Kościoła.

Podobnie jak św. Wincenty Pallotti, chcemy także dzisiaj żyć w głębokiej jedności z Kościołem, stale poszerzać swoje horyzonty. Dziękujemy Duchowi Świętemu za Jego obecność. Dziękujemy również za Wasze modlitwy oraz jedność serc i umysłu. Nasze spotkanie było piękne, owocne i ubogacające. Niech Bóg pomoże nam być razem jako Zjednoczenie, abyśmy stali się coraz bardziej wyraźnym znakiem Jego miłości i miłosierdzia dla każdego, kto szuka Jego oblicza.

 

Z najlepszymi pozdrowieniami i modlitwą.

 

Członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego