22 kwietnia 2021

„Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński – Siewca pokoju” to hasło jakie przyświeca nam w kwietniu 2021. Do osobistej i wspólnotowej refleksji ad postacią Sługi Bożego przygotowaliśmy tradycyjne materiały formacyjno-liturgiczne, które można pobrać z naszej strony http://www.xn--szulmiski-gvb.pl/
Materiały liturgiczne – kwiecień 2021
Nabożeństwo o beatyfikację (6)
Dziękujemy wszystkim, którzy się włączają w obchody Roku Szulmińskiego. Życzymy dobrego przeżywania czasy wielkanocnego, a chorym współbraciom przez przyczynę Sługi Bożego ks. Stanisława Szulińskiego wypraszamy łaskę powrotu do zdrowia.
Rok Szulmińskiego w prasie:
W najnowszym numerze kwartalnika Apostoł Miłosierdzia Bożego ukazał się artykuł pt. „Szulmiński. Światło Orientu” ks. Przemysława Krakowczyka (nr 2/2021, s.24-26). Pallotyński kwartalnik można pobrać bezpłatnie ze strony: Apostoł Miłosierdzia Bożego – Nr 2 (110) 2021 (apostol-milosierdzia.pl)
Na łamach kwartalnika Misericordia, wydawanego przez Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, ukazał się tekst ks. Michała Siennickiego „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu” (nr 2(202) 2021, s. 23-25) oraz rozmowa Agnieszki Przybyszewskiej z ks. Postulatorem Józefem Ciupakiem zatytułowana „Pokora i ekumenizm” (nr 2(202) 2021, s. 26-28). Zachęcamy do lektury.
         Ośrodek Postulacji SAC