14 lutego 2024

Najmilszy w Ukrzyżowanym Jezusie!

Łaska, pokój, miłość, miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech się coraz bardziej mnożą nad nami i nad wszystkimi innymi [por. Ga 6, 16-18]. (…)

Opłakujmy utraconą choćby jedną chwilę, a tym bardziej płaczmy, jeśliśmy zwlekali całymi dniami, tygodniami, miesiącami czy nawet latami, by się oddać całkowicie na służbę Bogu. Z tą samą odrazą, z jaką odnosi się Bóg do grzechu, postanówmy odnosić się i my do popełnionej winy, polegającej na tym, że spóźniliśmy się z miłością do Boga, który jest jej nieskończenie godzien.

Aby zaradzić temu w jakiś sposób, winniśmy każdy dzień uważać za pierwszy dzień nawrócenia, a ostatni naszej ziemskiej wędrówki. Owszem, postanawiajmy i starajmy się od tej chwili zawsze żyć w ten sposób, jak chcieliby żyć wszyscy umarli i którzy jeszcze umrą, gdyby wrócili do ziemskiego życia. (…)

Pokój Jezusa Chrystusa niech będzie naszym dziedzictwem, a Chrystus naszym pokojem [por. Ef 2, 14].

 

św. Wincenty Pallotti
Pisma Pallottiego tom III
https://www.instytutpallottiego.pl/pisma/tomiii-504/