29 października 2021

Wczoraj swoje święto obchodziło Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – 18 lat istnienia Statutu. Z tej racji  o godz. 18:00 miała miejsce Msza św. w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej, której przewodniczył ks. Waldemar Pawlik SAC, v-ce Prowincjał. Kaznodzieja w swojej homilii nawiązując także do święta liturgicznego świętych Szymona i Judy Tadeusza podkreślił, że tylko wtedy można być ewangelizatorem, gdy było się z Jezusem na Górze; dalej, ks. Prowincjał powiedział, iż należy schodzić na dół, tak, jak Jezus, do tych, którzy przychodzą.  „We wspólnocie poznajemy Bożą prawdę”- wybrzmiały słowa ks. Pawlika. Homileta powtórzył za św. Pawłem, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, Jego domownikami. Przytoczony został także fragment statutu Zjednoczenia, który brzmi: „(…) Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego umacnia jedność całego Dzieła Pallottiego i ukazuje jego prorockie posłannictwo. Umiejscawia pallotyński charyzmat w aktualnym kontekście Kościoła i świata.” Na koniec ks. v-ce Prowincjał zaznaczył, by swoim życiem nieustannie dziękować za Trójcę Przenajświętszą – na wzór św. Wincentego Pallottiego.

Przypomnimy, że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego zostało założone w 1835 roku w Rzymie, przez włoskiego kapłana św. Wincentego Pallottiego oraz jego współpracowników. Doświadczyli oni głęboko, że przykazanie miłości zawiera w sobie troskę o wieczne zbawienie bliźniego  oraz, że dobro czynione w pojedynkę  jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe. Stąd postanowili złączyć się węzłem współzawodniczącej miłości chrześcijańskiej i utworzyć Dzieło Pobożnego Zjednoczenia.

Postawiło ono sobie za cel:

  • rozszerzanie wiary i religii Jezusa Chrystusa wśród wszystkich niewierzących i niekatolików;
  • ożywianie, utrzymywanie i pomnażanie wiary wśród katolików;
  • wykonywanie wszelkich dzieł miłosierdzia, aby w każdym człowieku był poznany Bóg.

Do współpracy w tym Dziele na równych prawach zapraszali wszystkich: świeckich i duchownych, ludzi różnych stanów i zawodów, kobiety i mężczyzn. Apostolstwo bowiem postrzegali jako zadanie powszechne, w które z jednakowym zaangażowaniem mogą i powinni włączać się wszyscy członkowie Kościoła.

Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, wszystkim jego członkom, przyjaciołom i osobom zaangażowanym w działalność tego dzieła życzymy dalszego owocnego rozwoju i mocy Ducha Świętego do rozwijania się i angażowania nowych osób, zwłaszcza świeckich.

bk/Pallotti.fm