31 października 2022

Ostatni weekend października 29.X-30.X.2022 roku odbyło się sympozjum Instytutu Pallottiego, poświęcone bł. Józefowi Stankowi SAC – męczennikowi za wiarę i Ojczyznę. Rozpoczęliśmy tym samym cykl, który zatytułowaliśmy – w szkole duchowości pallotyńskiej, w którym przyglądać się będziemy naszym błogosławionym, odnajdując w ich życiu charyzmat pallotyński.  Pierwszego dnia świętowaliśmy Dzień wdzięczności za Zjednoczenie, odnowiliśmy Akt Zaangażowania oraz modliliśmy się wspólnie o pokój na Ukrainie.  Modlitwą za Ukrainę rozpoczęliśmy okres, w którym będziemy pamiętali o osobach i miejscach, w których obecna jest Rodzina Pallotyńska, a gdzie toczą się walki. Zaczęliśmy od Ukrainy, a ogarniać modlitwą także w kolejnych dniach będziemy: Wenezuelę, Kolumbię, Rwandę -Kongo, Nigerię, Mozambik.

W każdym wieku pokój jest zarówno darem z góry, jak i owocem wspólnego zaangażowania. Istnieje bowiem „architektura” pokoju, o  którą zabiegają różne instytucje społeczne, a także „rzemiosło” pokoju, które angażuje każdego z nas osobiście. Każdy może współpracować w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, w społeczeństwie i ze środowiskiem, aż po relacje między narodami i między państwami. (papież Franciszek – z orędzia na dzień pokoju 2022)

Cieszyliśmy z licznej obecności członków Rodziny Pallotyńskiej. Zebrało się nas ponad 100 osób, wielu słuchało nas za pośrednictwem Radia Pallotti FM i Telewizji Pallotti TV.  Swoją obecnością zaszczyciła nas grupa z Ukrainy oraz ze Słowacji. W niedzielę 30.10 2022 r. trzy osoby ze wspólnoty Baranka Bożego z Gdańska złożyły Akt Zaangażowania.