24 marca 2022

W dniach 18 – 20 marca 2022 roku w Częstochowie, w Dolinie Miłosierdzia odbyło się spotkanie Szkoły Liderów ZAK. Spotkanie miało charakter warsztatów, które profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem poprowadził Mikołaj Foks – teolog, dziennikarz, trener rozwojowy. Nad stroną duchową czuwał ks. Mariusz Marszałek, promotor formacji w Zjednoczeniu.

„Jak działać w kościele po pandemii?” to temat przewodni towarzyszący nam przez ten warsztatowo – rekolekcyjny weekend.  Był to czas na intensywną pracę w grupach, wymianę doświadczeń, modlitwę, a także na budowanie relacji, które są dla nas wszystkich takie ważne. Nie dało się również nie pamiętać w naszych rozmowach i modlitwie o wojnie w Ukrainie, która dotyka także członków naszej Rodziny Pallotyńskiej.

Cóż napisać o tym spotkaniu? Na pewno był to czas niezwykle budujący i umacniający naszą obecność w Kościele, a także (a może przede wszystkim) w Zjednoczeniu. Był to czas spoglądania z nadzieją w przyszłość, czas postanowień i planów, które mogą się spełnić jeśli tylko odważymy się na ich realizację i wytrwamy w swoich postanowieniach. Podczas warsztatów uzmysłowiliśmy sobie, że każdą rzeczywistość, więc i tę naszą w Zjednoczeniu, można nieustannie i na nowo kreować – takie będzie Zjednoczenie, jakim je stworzymy, na ile się włączymy w jego życie, jakim będziemy chcieli żeby było.

Ważnym owocem tego spotkania są nie tylko nowe propozycje i inicjatywy, które się zrodziły, ale także więzi, które się utworzyły między nami. Razem można więcej na drodze rozszerzania wiary i krzewienia miłości, o co zawsze tak zabiegał św. Wincenty Pallotti.

Dobrze było się spotkać, ucieszyć sobą i porozmawiać „na żywo”. Grono jakie zebrało się w Częstochowie wcale nie było gronem tylko i wyłącznie liderów, bo mógł przyjechać każdy, kto miał trochę czasu i chęci na spotkanie.

 

Małgorzata i Medard

ZAK Starogard Gd