Hej!

jest możliwość zaangażować się przy pisaniu, opracowywaniu i redagowaniu tekstów!

Niby każdy z nas pisał w szkole opowiadania… a jednak wyraźnie widać, że można zrobić to lepiej i gorzej. Zrozumiale i niezrozumiale. Ciekawie lub nudno. Jak szybko zauważysz, na naszej stronie opis zarówno Dzieła jak i Pallottiego nie jest w zbyt dobrej i aktualnej formie… A nie tylko to chciałoby być opracowane przez kogoś, z takimi dobrymi umiejętnościami pisarskimi 🙂

Tak więc jeśli chcesz się zaangażować w tę dziedzinę, napisz: redakcjazak@gmail.com w temacie wpisz „Sekcja pisania„.

Czekamy! ❤️