„Odnowienie naszych zmęczonych serc i przekształcenie naszych horyzontów” – Dlaczego Ewangelia o uczniach z Emaus mówi o horyzoncie? – P. Jacob Nampudakam SAC, Przewodniczący ZAK, Rzym

 

PL Apostoli Oggi gennaio 2024