“Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii”

to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów.

-> W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, prowadzone jest szkolenie dla 40 “koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie trwa dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line.

-> Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji.

Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

W ten program włączyło się Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz procesu grupowego.(za ISKK; https://synod.org.pl/synodalizacja-parafii/ )

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

• rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii
• uczenie się słuchania w parafii
• uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii
• zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii
• sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania
• sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii
• zaangażowanie się w misję

Terminy:

Szkolenie: 02-03.12.2023, 24-25.02.2024, Dolina Miłosierdzia, Częstochowa
Praca w parafii: 2024.

Dla kogo?

Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza to realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia

do udziału w szkoleniu: dyrektor@iskk.pl