21/07/2019

W dniach 19-21 lipca 2019 r, odbyły rekolekcje rejonowe ZAK w Lutomiersku. Uczestniczyli w nich członkowie i współpracownicy ZAK z Łodzi, Pabianic i Błaszek. Naszym wieczernikiem był gościnny klasztor Księży Salezjanów, którzy już od kilkudziesięciu lat użyczają nam pomieszczeń Szkoły Muzycznej, w okresie wakacji. Przed 30 laty przybywało na te rekolekcje około 40 osób. Tym razem uzbierało się tylko kilkanaście.  Przeżywaliśmy więc te rekolekcje w kameralnym gronie i pięknym otoczeniu. Zabytkowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP był miejscem naszych eucharystycznych i modlitewnych spotkań z Trójcą Świętą.  Adorowaliśmy piękny Krucyfiks w głównym ołtarzu, a w bocznym ołtarzu piękną figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Różaniec odmówiliśmy w pięknym ogrodzie i przy kapliczce Matki Bożej, jak widać na załączonych fotografiach

Nasze rozważania rekolekcyjne poświęcone były realizacji powołania do świętości, w oparciu o słowa św. Wincentego Pallotteigo i adhortację Gaudete te exultate. Zgodnie z programem duszpasterskim w Polsce, rozważaliśmy też apostolski wymiar Misterium Wieczernika – wyjście z Wieczernika, w kontekście słów Pana Jezusa: „Gdy Duch Św. zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami … aż po krańce ziemi.”  W sobotni wieczór świętowaliśmy imieniny Czesi Stępień, dzieląc się ciastem, herbatą i owocami, przy radosnym śpiewie. Apelem Jasnogórskim i modlitwą wieczorną zakończyliśmy drugi dzień naszych rekolekcji.

Niedzielny program rozpoczęliśmy od modlitwy porannej, skierowanej do Osób Trójcy Św. Matki Bożej Królowej Apostołów, świętego Wincentego Pallotiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. męczenników pallotyńskich. Po śniadaniu z radością przywitaliśmy 4 osoby, które włączyły się w ostatnie 6 godzin naszych rekolekcji. Nie mogli przyjechać wcześniej. Poszerzyła się wspólnota osób pragnących żyć w przyjaźni ze sobą i z Bogiem. Uroczysta Msza św. niedzielna była ukoronowaniem naszych rekolekcyjnych przeżyć. Po obiedzie był jeszcze czas na rozmowy przy kawie oraz pakowanie się. W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę, zawierzając Miłosierdziu Bożemu dalsze nasze życie. Jak zwykle, przed wyjazdem były serdeczne pożegnania i uściski.

ks. Stanisław Rudziński SAC