24/07/2019

Wspólnota modlitewna członków i współpracowników ZAK w Milanówku istnieje już 35 lat.  Tworzą ją współpracownicy naszego WSD w Ołtarzewie, którzy wspierają je nie tylko skromnymi ofiarami i modlitwą indywidualną, ale 22 dnia każdego miesiąca zbierają się na wspólną modlitwę w duchu Wieczernika Królowej Apostołów. Spotkania modlitewne trwają około 3 godziny i odbywają się w domach członków wspólnoty, według ustalanej na bieżąco kolejności.

Raz w roku, zgodnie z życzeniem wspólnoty, organizuję dzień skupienia w klasztorze Sióstr Urszulanek w Milanówku. W tym roku kaplica Sióstr jest w remoncie. W tej sytuacji zaprosiła nas  do swojego domu rodzinnego pani Ewa Samoraj. Jej dom i ogród był naszym Wieczernikiem 23 lipca br.  Przy ołtarzu w ogrodzie powitaliśmy ucałowaniem i śpiewem relikwie św. Wincentego Pallottiego, bł. Elżbiety Sanny i bł. Józefa Stanka. Ustawiliśmy je na ołtarzu i rozpoczęliśmy Mszę św. Polowy ołtarz otoczyło 15 osób. Było to wspaniałe przeżycie. Pod konarami drzewa wsłuchiwaliśmy się w fragment 15 rozdziału Ewangelii św. Jana o krzewie i latorośli.  Patrząc na zielone liście i gałązki połączone z tym drzewem, uświadamialiśmy sobie, że jeśli będziemy zjednoczeni z Chrystusem tak jak gałązki z tym drzewem, wtedy będzie w nas życie Boże i jego owoce. „Kto trwa we mnie…, ten przynosi owoc obfity” J 15,5.  Podczas dziękczynienia po Komunii św. odmówiliśmy wspaniałą modlitwę uwielbienia św. Brygidy, patronki tego dnia.

Po uczcie eucharystycznej przeszliśmy do mieszkania w domu naszej siostry Ewy, aby przeżyć agapę przygotowaną z darów członków wspólnoty. Posilaliśmy się, ale też rozmawialiśmy ze sobą tak, jak przy rodzinnym stole. W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę. Podzieliłem się też wileńskimi obrazkami Pana Jezusa Miłosiernego i Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia oraz różnymi tekstami modlitw. Zaprezentowałem również adhortację o powołaniu do świętości. Spełniając życzenie nowych osób, które niedawno dołączyły do wspólnoty, przedstawiłem w wielkim skrócie życie i działalność św. Wincentego Pallottiego oraz początki ZAK.  Przekazałem też folderki z życiorysami bł. Józefa Stanka i bł. Józefa Jankowskiego oraz modlitwami za ich wstawiennictwem.

Nie wszyscy wytrwali do końca, ale na załączonym zdjęciu widać tych, którzy wytrwali i w tym gronie rozważając tajemnicę Zesłania Ducha św. razem z Maryją Królową Apostołów i Oblubienicą Ducha Św. modliliśmy się o Jego Dary i Owoce, potrzebne nam i wszystkim członkom ZAK.

ks. Stanisław Rudziński SAC