21/02/2020

Wspólnoty ZAK Królowej Apostołów  uczciły 75 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ryszarda Henkesa, podczas dni skupienia w Pabianicach – 21 lutego br, w Malanowie – 22 lutego i Łodzi – 23 lutego. Ponieważ były to pierwsze dni skupienia dla tych wspólnot po beatyfikacji ks. Ryszarda Henkesa, dlatego najpierw przekazałem informacje o Jego życiu i męczeńskiej śmierci, a potem odmówiliśmy Litanię ku Jego czci i inne modlitwy, zawarte w książeczce”Sługa prawdy”. Tak się złożyło, że podczas tych dni skupienia uczciliśmy pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Ryszarda Henkesa.  Dziękowaliśmy Bogu za jego kapłańską gorliwość, za to, że był znakiem sprzeciwu wobec hitlerowskiej ideologii i zbrodni, za jego heroiczną miłość.

Oczywiście  modliliśmy się też przez wstawiennictwo wcześniej wyniesionych na ołtarze; bł. Józefa Jankowskiego i bł. Józefa Stanka. Z nadzieją oczekujemy na beatyfikację następnych sześciu polskich pallotynów, których procesy beatyfikacyjne są bardzo zaawansowane. Modlimy się o pomyślne i szybkie ich zakończenie.

ks. Stanisław Rudziński SAC