30 czerwca 2022

Kochani członkowie ZAK piszę do Was ponieważ w dniu dzisiejszym ks. Łukasz Gołaś SAC złożył w sekretariacie ZAK rezygnację z funkcji Przewodniczącego KRK ZAK. Ks. Łukasz pozostaje w KRK lecz z uwagi na kwestie osobiste musiał złożyć rezygnację. Decyzja ta została przedłożona również ks. Prowincjałowi Zenonowi. Już teraz dziękujemy ks. Łukaszowi za to co robił i za gotowość do dalszej współpracy. Zgodnie z regulaminem KRK ZAK pkt. 15 w przypadku opuszczenia przez Przewodniczącego swojej funkcji do końca obecnie trwającej kadencji KRK funkcję tę obejmuje jego zastępca. Waszą decyzją ta funkcja w czerwcu 2021 roku została powierzona mnie. Tak więc idziemy razem dalej w nieco innej odsłonie, bardzo Was już teraz proszę o modlitwę za całe Zjednoczenie. Czeka nas wiele pracy. Na najbliższym spotkaniu KRK ZAK zostanie wyłoniony nowy Wiceprzewodniczący i oczywiście Jego nazwisko zostanie podane do wiadomości. Pozostaję do waszej dyspozycji znając swoje ograniczenia i wady. W sposób szczególny chcę podziękować s. Monice. Bez Jej pomocy jako Sekretarza realizacja naszych bieżących zadań byłaby zupełnie niemożliwa. Pamiętam o Was i pozdrawiam z ciepłej dość Warszawy ? Michał Grzeca