22 czerwca 2022

Drodzy Członkowie ZAK w Polsce,
 
Jak wiecie w dniach 16-20 czerwca 2022 w Prokurze Generalnej Sióstr Pallotynek w Rzymie odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Generalnej Rady Koordynacyjnej. Rada w obecnym składzie powołana została do życia decyzją Zebrania Generalnego ZAK w marcu 2022. Wybory rady dokonują co trzy lata przedstawiciele ustępującej GRK, Przewodniczący KRK z całego świata (obecnie 22 osoby) i zaproszeni goście – członkowie ZAK. Głównym zadaniem przed jakim stanęliśmy w zeszłym tygodniu było wybranie nowego Przewodniczącego Zjednoczenia, oraz Jego zastępcy. Wybór został dokonany dnia 17 czerwca jednak z uwagi na konieczność zatwierdzenia wyboru przez Dykasterię ds świeckich, rodziny i życia nie został on wcześniej podany do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym Dykasteria ostatecznie potwierdziła wybór ks. Jacoba Nampudakama SAC – przełożonego generalnego Księży Pallotynów na Przewodniczącego Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, a tym samym całego Zjednoczenia. Jako Jego zastępcę na funkcji Wiceprzewodniczącego zatwierdziła p. Gabrielę Acerbi. Już teraz obejmujemy modlitwą tych, którzy przez kolejne 3 lata będą służyć Zjednoczeniu w sposób szczególny. Ks. Jakub jest nam wszystkim znany z uwagi na obecnie pełnioną posługę Generała, która upływa w październiku 2022, pani Gabriela Acerbi to świecki członek ZAK, prawnik, były już pracowni Urzędu miasta Rzym, a prywatnie Siostra Donatelli Acerbi ustępującej przewodniczącej. W tym miejscu wyrażam ogromną wdzięczność Donatelli Acerbi za Jej ostatnie 7 lat szczególnej służby, za Jej oddanie, codzienną ciężką pracę, ale przede wszystkim za serce, które charyzmat pallotyński szczególnie kochało i pozwalało przezwyciężać największe trudności, przed którymi stawaliśmy.
 
Wszystkich zapewniam o modlitwie. Czekają nas intensywne 3 lata przed nami Kongres Generalny ZAK w Rzymie w 2024 roku, za który z ramienia rady odpowiadam. Będzie to nie lada wyzwanie, ale wszyscy czujemy, że po pandemii tak bardzo znów potrzebujemy być razem. Proszę Was o modlitwę za siebie jak i za Marka Kalkę, który dalej niestrudzenie jako Ekonom Generalny dba o to abyśmy mogli funkcjonować.
Z modlitwą i pozdrowieniami
 
Michał Grzeca 
Członek GRK ZAK